Profile

Join date: Jul 4, 2022

About

เนื้อเพลง ไกลแค่นี้ - เฟลม Flame เกินเยียวยาจะรักษา เมื่อใจเธอหมดแล้ว แต่ก่อนที่เธอจะไปอยากบอกให้เธอรู้ เหนื่อยใช่ไหม เธออดทนมานานใช่ไหม เบื่อใช่ไหม ที่อยู่กับฉัน วันนี้ เมื่อรักเรามาถึงทางตัน คำตอบ มันคงมีอยู่แล้ว เกินเยียวยาจะรักษา เมื่อใจเธอหมดแล้ว แต่ก่อนที่เธอจะไปอยากบอกให้เธอรู้ ขอบใจเธอน่ะที่อยู่ด้วยกันจนวันสุดท้าย ฉันรักเธอไปหมดทั้งใจ แต่ยังไงเธอก็เลิกอยู่ดี ให้โชคดีน่ะ ฉันมาส่งเธอ ได้ไกลแค่นี้ แม้รักเธอหมดใจที่มี แต่ก็ขอให้เธอโชคดีกับคนที่เธอรัก เนื้อเพลง ไกลแค่นี้ ยื้อไม่ไหว ในเมื่อเธอต้องการจะไป เจ็บแค่ไหน ก็ต้องเก็บมันไว้ ถึงฉัน มันไม่มีแรง แม้จะหายใจ เนื้อเพลง ไกลแค่นี้ รักยังไง ต้องปล่อยเธอไปอยู่ดี เกินเยียวยาจะรักษา เมื่อใจเธอหมดแล้ว แต่ก่อนที่เธอจะไปอยากบอกให้เธอรู้ ขอบใจเธอน่ะที่อยู่ด้วยกันจนวันสุดท้าย ฉันรักเธอไปหมดทั้งใจ แต่ยังไงเธอก็เลิกอยู่ดี ให้โชคดีน่ะ ฉันมาส่งเธอ ได้ไกลแค่นี้ แม้รักเธอหมดใจที่มี แต่ก็ขอให้เธอโชคดีกับคนที่เธอรัก เนื้อเพลง ขอบใจเธอน่ะที่อยู่ด้วยกันจนวันสุดท้าย ฉันรักเธอไปหมดทั้งใจ แต่ยังไงเธอก็เลิกอยู่ดี ให้โชคดีน่ะ ฉันมาส่งเธอ ได้ไกลแค่นี้ แม้รักเธอหมดใจที่มี แต่ก็ขอให้เธอโชคดีกับคนที่เธอรัก เนื้อเพลง ขอบใจเธอน่ะที่อยู่ด้วยกันจนวันสุดท้าย ฉันรักเธอไปหมดทั้งใจ แต่ยังไงเธอก็เลิกอยู่ดี ให้โชคดีน่ะ ฉันมาส่งเธอ ได้ไกลแค่นี้ แม้รักเธอหมดใจที่มี แต่ก็ขอให้เธอโชคดีกับคนที่เธอรัก ลมหายใจที่ฉันมีมันยังเป็นของเธออยู่ดี สุดที่รัก

เนื้อเพลง ไกลแค่นี้ ยื้อไม่ไหว

More actions